top of page

Suomen Monesmark Oy:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste. Päivitetty 7.3.2019


Rekisterinpitäjä:
Suomen Monesmark Oy
Apilapolku 14
70900 Toivala
Puh. 040-7508323 Anu Raatikainen / 0400-449502 Esko Raatikainen
sähköposti mones@dnainternet.net
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Suomen Monesmark Oy
Anu Raatikainen
Apilapolku 14
70900 Toivala
Puh. 040-7508323
sähköposti mones@dnainternet.net
Rekisterin nimi:
Suomen Monesmark Oy:n markkinointirekisteri
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Henkilötietojasi käytämme asiakaspalveluun, asiakassuhteen hoitamiseen, palvelujen kehittämiseen
tai lain edellyttämissä tapauksissa. Henkilötietoja ei käytetä rekisterinpitäjän
markkinointitarkoituksiin.
Rekisterin tietosisältö:
Markkinointirekisterissä säilytetään etu- ja sukunimi,osoite sekä sähköposti.
Markkinointirekisterissä voidaan säilyttää myös muita yhteystietoja sekä tietoja asiakkaiden
varaamista ja maksamista tuotteista ja palveluista.
Säännön mukaiset tietolähteet:
Tietoja saadaan sekä rekisterin pitäjän oman toiminnan kautta että asiakkaiden antamalla
suostumuksella.
Tietojen säännönmukaiset luovutukset:
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille lukuun ottamatta välttämättömiä tietoja palvelun
tarjoajalle, esimerkiksi tavarantoimittajille ja tavaran brodeeraus-, merkkaus- tai painoyrityksille.
Henkilötietoja voidaan luovuttaa myös viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja
velvoittamissa rajoissa.
Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:
Tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle
Rekisterin suojauksen periaatteet:
Rekisteri säilytetään salasanoin suojatuilla palvelimilla, jolloin niihin ei pääse käsiksi kukaan muu
kuin rekisteristä vastaava Suomen Monesmark Oy:n nimetty henkilö. Rekisteriin tallennettuja
tietoja ei luokitella salaisiksi.
Tietojen korjaaminen:
Tietojen korjaus voidaan tehdä maksuttomasti, tekemällä kirjallinen ja riittävän yksilöity
korjauspyyntö. Tällaiset korjauspyynnöt lähetetään osoitteeseen: Suomen Monesmark Oy,
Apilapolku 14, 70900 Toivala, Puh. 040-7508323, sähköposti mones@dnainternet.net
Tietojen poistaminen ja muut mahdolliset oikeudet:
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää poistamaan tiedot rekisteristä kokonaan sekä muutoinkin turvautua
henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa.

bottom of page